အပုန်းရှိတ်

SKU: KM0002

အပုန်းရှိတ်

Author Name: 
Published Date: 
March, 2015
Description: 

ေလာကႀကီးက သိပ္ခ်စ္စရာမေကာင္းတဲ့အခါ don't delete ေနာ္။

ဆိတ္ကြယ္ရာမရွိတဲ့အခါ ေလထဲက ေက်းငွက္သံေတြမၾကားရတဲ့အခါ ပူေလာင္ေနတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႕ မၾကာခင္ don’t delete ေနာ္။

ရင္ထဲမွာ ခင္သဲလို႔ေခၚတိုင္း အိုးကေလးဒိန္ခ်ဥ္တစ္ခြက္ ေသာက္မယ္လုပ္တိုင္း သိပ္ေကာင္းတယ္ စိတ္မေကာင္း မျဖစ္နဲ႕ ၿပီးေတာ့ don't delete ေနာ္။

1,500 MMK
Weight: 100 g
Dimensions: 13.3 cm × 21 cm × 0 cm
No of Pages: 
81
0
No votes yet