ဘဏ်ဓားမြ

SKU: KM0005

ဘဏ်ဓားမြ

Published Date: 
August, 2013
Description: 

"အနီရောင် အော်ပရာ

ဒိုင်း . . . ဂန္ဒီ

ဒိုင်း . . . ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း

ဒိုင်း . . . ကနေဒီ

ဒိုင်း . . . မာတင်လူသာကင်း

ဒိုင်း . . . ဂျွန်လင်နွန်

ဒိုင်း . . . အန္ဒီရာဂန္ဒီ

ဒိုင်း . . . ရာဂျစ်ကန္ဒီ

ဒိုင်း . . . ဒိုင်း . . . ဒိုင်း . . . ဒိုင်း . . . "

3,000 MMK
Weight: 280 g
Dimensions: 21 cm × 15 cm × 0 cm
No of Pages: 
170
0
No votes yet